Макарівський архівний сектор

архівного відділу Бучанської райдержадміністрації
Київської області

a

Штати

У штаті відділу 3 особи – начальник, спеціаліст та водій (вакансія).photo
Кравець Юлія Володимирівна

-

начальник архівного відділу Макарівської районної державної адміністрації (тел. (04578) 5-11-13)). 11.04.2000 розпорядженням № 11 голови Макарівської районної державної адміністрації призначена на посаду завідувачки архівним відділом (з 06.06.2000 - начальник архівного відділу) Макарівської районної державної адміністрації.

Народилася 08 листопада 1970 року в смт Макарів Київської області. В 1986 році закінчила Макарівську середню школу в смт Макарів Київської області. В 1990 році закінчила Богуславське педагогічне училище Київської області за спеціальністю «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи» та отримала кваліфікацію вчителя початкових класів. В 1995 році закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (м Київ) за спеціальністю «Педагогіка та методика початкового навчання» та отримала кваліфікацію учителя початкових класів. З 1990 по 1991 рік працювала в Макарівському дитячому садку «Барвінок» на посаді вихователя. З 1991 по 2000 рік працювала вчителем початкових класів в Макарівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2, смт Макарів Київської області.

Начальник архівного відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, складає плани розвитку архівної справи в районі, плани-звіти роботи відділу та забезпечує їх виконання; подає звіти про їх виконання; здійснює загальне діловодство відділу; готує на розгляд колегії Макарівської райдержадміністрації, нарад, що проводяться райдержадміністрацією, Макарівською районної радою, документи з питань діяльності відділу та розвитку архівної справи в Макарівському районі; забезпечує зберігання, облік і охорону документів НАФ, переданих відділу юридичними особами, які діють (діяли) на території району, друкованих та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи, облікових документів і довідкового апарату до них; організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до НАФ або вилученням документів з нього; проводить облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району; погоджує в Державному архіві області та подає на затвердження голови районної державної адміністрації списки №№ 1, 2, 3 юридичних осіб; перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в установах, підприємствах та організаціях, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів; надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності Трудового архіву; веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, підприємства, установи та організації району, подає відомості про ці документи Державному архіву області; складає паспорт архівного відділу Макарівської райдержадміністрації та подає його Державному архіву області; подає пропозиції щодо використання коштів відділу, що надійшли за виконання платних послуг відділу, із спеціального рахунку райдержадміністрації; здійснює експертизу цінності документів НАФ, що зберігаються у відділі, створює і вдосконалює довідковий апарат до документів НАФ; контролює підготовку, дотримання термінів виконання працівниками відділу та підписує архівні довідки, витяги та копії документів, надає дозволи на користування документами НАФ користувачами в читальному залі відділу та за межами відділу; організовує та здійснює використання документів НАФ шляхом ініціативного інформування, підготовок виставок, радіопередач, телепередач, публікацій у пресі тощо; вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівного відділу, архівних підрозділів установ району, у тому числі і через засоби масової інформації; організовує роботу експертної комісії архівного відділу, головою якої є, та виконує інші функції, що випливають з покладених на архівний відділ завдань. Кравець Ю.В. нагороджена: Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня відповідно до Указу Президента України від 21.12.2009 № 1078/2009 «Про нагородження працівників архівної справи» за значний особистий внесок у розвиток архівної справи, поширення правди про історичне минуле України, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників архівних установ; Почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації, 24.12.2003 з нагоди Дня працівників архівних установ; Грамотою Макарівської районної державної адміністрації, в 2006 році з нагоди Дня державної служби; Грамотою Президії Київської обласної профспілки працівників державних установ, 20.06.2012 з нагоди Дня державної служби; Грамотою Макарівської районної державної адміністрації та профспілкового комітету Макарівської районної державної адміністрації і Макарівської районної ради, в 2014 році з нагоди Дня державної служби.photo
Зінченко Любов Михайлівна

-

спеціаліст архівного відділу Макарівської районної державної адміністрації (тел. (04578) 5-11-13)). 15.05.2007 розпорядженням № 60-к голови Макарівської районної державної адміністрації Київської області призначена на посаду спеціаліста І категорії (з 08.06.2016 - спеціаліст) архівного відділу Макарівської районної державної адміністрації.

Народилася 08 липня 1970 року в с Машів Чорнобильського району Київської області. В 1985 році закінчила Поліську середню школу № 2 в смт Поліське Київської області. В 1988 році закінчила Поліське середнє професійно-технічне училище №10 Київської області за професією електромонтер сільської електрифікації та зв’язку. В 1990 році закінчила Поліську філію СПТУ-10 Київської області за професією швея-мотористка. З 1988 по 1993 рік працювала швачкою-мотористкою на Поліській державній швейній фабриці Київської області. В 1993 році переселена з смт Поліське Київської області - території, потерпілої від радіоактивного забруднення в результаті аварії на Чорнобильській АЕС, в Макарівський район Київської області. В 1994 році пройшла навчання в Інституті підготовки спеціалістів статистики та ринку та отримала кваліфікацію – бухгалтер. З 1994 по 1997 рік працювала в Макарівському районному добровільному товаристві «Спілка Чорнобиль», у Виробничо-комерційній фірмі Приватному підприємстві «Стріла», Макарівській районній організації «Українська Спілка ветеранів Афганістану /воїнів-інтернаціоналістів/ Київської області на посадах головного бухгалтера, секретаря-машиністки, касира. З 1997 по 2006 рік працювала в Макарівській селищній раді Київської області на посадах завідуючої канцелярією, завідуючої підрозділом з обліку і доставки документів, бухгалтера, секретаря керівника.

Спеціаліст архівного відділу приймає від юридичних та фізичних осіб заяви, запити; готує архівні довідки, витяги та копії з документів, які зберігаються в архівному відділі, відповідає за ведення документації з обліку архівних довідок; проводить розрахунок вартості тематичних архівних довідок, витягів, копій, контролює своєчасну оплату юридичними та фізичними особами архівних послуг у сфері використання архівних документів, веде відповідну документацію; організовує користування документами НАФ користувачами (юридичними та фізичними особами) в читальному залі відділу, юридичними особами - за межами архівного відділу, відповідає за ведення відповідної документації зазначеної сфери використання документів; здійснює облік і звітність про проведену роботу; як секретар експертної комісії архівного відділу за вказівками голови ЕК забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома архівних підрозділів юридичних осіб та окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереження та виконує інші доручення начальника архівного відділу райдержадміністрації. Зінченко Л.М. нагороджена: Грамотою Макарівської районної державної адміністрації, в 2010 році з нагоди Дня державної служби; Грамотою Макарівської районної державної адміністрації та Макарівської районної ради, в 2012 році з нагоди Дня державної служби.